Etickým papírem za lesy!

Naše výrobky balíme do obalů, které pocházejí ze odpovědného lesního hospodářství.

Tato značka je garancí k etickému využití balicího papíru, pro ochranu lesů. Logo FSC (Forest Stewardship Council, česky Rada pro zodpovědné lesnictví), je certifikát ochrany přírody, který potvrzuje, že s kácením dřeva, které je použito jako základní surovina, lesnictví neohrožují udržitelnost lesů a bydliště lesních zvířat, ale hospodaří s tímto zdrojem tak, aby se mohl neustále obnovovat. Proč je to důležité? 30% pevnin naší Zemi, tvoří lesy, tento poměr, ale pro činnost člověka, se rok od roku rychle snižuje. Když zahlédneme certifikát FSC, tak můžeme být klidní, že během kácení dřeva pro výrobu papíru a produktů ze dřeva, se dodržovali všechny zákony a předpisy, nepoužili se agresivní chemikálie, nevyhnala se zvěř z lesa, místo pokácených stromů se vysadili nové a dělníci nebyly vykořisťováni

FSC logo

Cílem Bonusu je, podpořit mezinárodní spolupráci pro ochranu přírody, právě proto je na všech výrobcích, které jsou zabalené do papíru, resp. na prezentačních kartonech, viditelný certifikát FSC. Pro nás je důležité, aby naše výrobky byly spolehlivé a hodnověrné, čemuž napomáhá i logo FSC na každém balení, s jedinečným sériovým číslem, díky kterému ho může kdokoli zkontrolovat. Jsme hrdí na to, že s papírovými výrobky, používanými u Bonusu, můžeme přispět k ochraně lesů a k udržitelnosti naší planety. Věříme tomu, že pokud uděláme prostředky a metody, které se použijí během úklidu v domácnosti, nebo na profesionální úrovni, zelenější, tak je to první krok na cestě k bytelnější planetě.

Zpět
Vyhledávání
Produkty Tipy na úklid Zprávy
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український