Neutralizace uhlíku

Společnost BONUS Kft. z příležitosti Vánoc, v prosinci 2019, obdařila své partnery a uživatelů snížením vlastní uhlíkové stopy.

Naše společnost financovala neutralizaci 100 000kg oxidu uhličitého, přes zprostředkovatelskou stránku CO2nsensus, čímž přispěla ke snížení uhlíkové stopy společnosti. V rámci projektu jsme financovali zalesnění.

Hlavním cílem projektu je sekvestrace CO2 přes pěstování stromků, obnovení půdy a zalesňování. Všechny praktiky jsou ve shodě s FSC standardy udržitelného hospodaření v lesích.

CO2 semlegesítés oklevél

Činnosti realizované přes projekt: zalesňování na takových místech, kde již více než 50 let byly pastviny, tedy se shoduje s VCS kategorií – Zalesňování, Opakované zalesňování a Znovu plánování (ARR).

Na velkorozměrových pastvinách Guaneré, proběhne výsadba lesa, která díky svým rozměrům, se řadí do samostatného projektu. Za 60 roční období, se zachytí 7 644 973 t oxidu uhličitého, což ročně znamená průměrně 127 416 tun.

Projekt zastřešuje celkem 21 298 ha plochy, na níž po dlouhou dobu se prováděla hlavně činnost pastvy skotu, což způsobilo erozi a znehodnocení půdy. Na území se od roku 2006 provádí zalesňování pro výrobu řeziva a dřevěných vláken. Projektovou činnost, vykonávají na místech, kde bylo nadměrné spásání a kde by se půda bez projektu více oslabovala. Tyto plochy, bez lidského zásahu, by se dále nezastavitelně znehodnocovali.

Pro další informace, navštivte stránku: co2nsensus.com/forest-plantations-cerro-largo-uruguay.

Zpět
Vyhledávání
Produkty Tipy na úklid Zprávy
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український