Produkty Bonus sa znovu dostali do balíku pomoci

Akcia maďarskej neziskovej organizácie Magyar Termék Nonprofit Kft. s názvom "Nakupuj domáce, chráň domáce!", ktorá slúži na zmiernenie hospodárskych ťažkostí a na zachovanie pracovných miest, sa teraz vydala aj na pole dobročinnosti. Prvých sto Domácich balíkov pomôže tým, u ktorých sa previedla transplantácia orgánov. Balíky sa odovzdali dňa 9. 6., pre Združenie Maďarov s transplantovanými orgánmi.

2020. június 9.

Maďarská nezisková organizácia Magyar Termék Nonprofit Kft., svoju akciu „Nakupuj domáce, chráň domáce!” vyhlásila v marci, ktorá sa odvtedy rozrástla. Akcia slúži na zmiernenie následkov hospodárskej krízy, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu a na zachovanie pracovných miest. Ku kampani sa pripojilo doteraz viac ako osemdesiat výrobcov a obchodníkov. Počas uplynulých týždňov, dvadsať firiem v hlavnom meste nabádalo okoloidúcich, na najdôležitejšách zastávkach s plakátmi prekrytými s maskou na tvári,aby nakupovali domáce výrobky. Najnovším prvkom iniciatívy je, že akcia #nakupujdomace, sa rozšírila aj na oblasť dobročinnosti.  V spolupráci s použivateľmi ochrannej známky, sa zostavil balík pomoci s názvom Domáci balík, ktorý je určený pre tých, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie.

Hazai Pakkban a BONUS

Prvých 100 Domácich balíkov sa dostalo k rodinám v núdzi, cez Združenie Maďarov s transplantovanými orgámni.

Pri odovzdávaní daru, Eszter Benedek, konateľka spoločnosti Magyar Termék, ktorá prevádzkuje systém ochrannej známky povedala, že všetci chápu, v akej výnimočne ťažkej situácii sú tí, ktorí majú transpantovaný orgán, veď pandémiu musia prežiť s umelo zoslabeným imunitným systémom. Vedia, že dodržanie ochranných opatrení, prináša povinnosti aj pre členov rodiny, preto vo viacerých prípadoch, aj oni strácajú svoje zamestnanie. Verí ale tomu, že teraz rozbehnutá iniciatíva, bude mať širokú podporu.

Zpět
Vyhledávání
Produkty Tipy na úklid Zprávy
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український