AAA Bisnode credit rating 2016

Společnost Bisnode Magyarország Kft., působící jako člen skandinávské skupiny Bisnode, zabývající se národním řešením řízení rizik a poskytováním mezinárodních firemních informací, nám přidělila na základě vlastních hodnotících kritérií, certifikát AAA.

2016. november 11.

Hodnotící systém Bisnode, používá pro označení důvěryhodnosti firem, značky AAA, AA, a A. Na základě objektivních kritérií hodnotí úvěruschopnost a finanční stabilitu firem a vyhodnocují je na základě jednoduchých rizikových ukazatelů, přes tzv. Bisnode Rating.

Certifikát AAA, AA nebo A, má v Maďarsku pouze 9,82% firem, proto vlastnit certifikaci Bisnode, je velkou poctou. Díky tomu, se společnost zařadila mezi elitní firmy ve státě, což má také velký vliv na trh, jelikož ostatní společnosti vědí, že mohou s firmami hodnocenými na AAA, AA a A, bezpečně obchodovat a mohou se na tyto firmy spolehnout i dlouhodobě.

AAA – HIGHEST CREDITWORTHINESS

S certifikátem AAA (trojité A) disponuje na maďarském trhu jen 0,63% společností. Finanční riziko, obchodního vztahu s takovou společností je výjimečně nízké.

AA – CREDITWORTHY

1.75% of Hungarian companies are entitled to an AA (double A) certificate. The financial risk of establishing a business relationship with them is very low.

A – CREDITWORTHY

S certifikátem A disponuje na maďarském trhu jen 7,44% společností. Znamená to výbornou úvěruschopnost. Finanční riziko, obchodního vztahu s takovou společností je nízké.

Bisnode Rating se skládá z několika prvků, obsahuje údaje Ministerstva spravedlnosti a policie, záznamy obchodního soudu a informace Národního daňového a celního úřadu a jiných úředních orgánů. Kromě jiných, zohledňuje i údaje z rozvahy, výkazů finančních výsledků, demografické údaje společnosti, věk, činnost, velikost, majitelů, počet vozidel společnosti, zprávy zveřejněné v médiích, platební disciplínu a dodržování termínů.

Podobně, jako loni, bez změny jsme zařazen do nejvyšší kategorie hodnocení AAA. Do této kategorie spadá pouze 0,63% společností v Maďarsku. Nejdůležitějším odkazem zařazení do certifikátu AAA je, že na základě hodnotícího systému Bisnode, jsme zařazen mezi společnosti, které v Evropě stojí na nejpevnějších základech.

Zpět
Vyhledávání
Produkty Tipy na úklid Zprávy
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український